Bobyshop monitoring. (2014)

Project:
Met de komst van de “mini” naar VDL – Nedcar in Born is er een volledig nieuwe body shop gebouwd. Deze moest worden voorzien van een monitoringsysteem om inzicht / transparantie te verkrijgen in het productieproces. Numac Nederland BV (nu SPIE) was de hoofdaannemer van dit project.

Deliverables:
-Realtime production views. (Aantallen per uur/shift enz)
-Plan actual rapportages
-Storings analyses op basis van pareto analyses
-Bottleneck rapporten (Op basis van OEE)
-Jobs per hour
-Conditioneel automatisch storingen e-mailen

Kentallen:
-1050 te monitoren robots
-120000 tot 200000 meldigen per shift van het equipment
-150 gekoppelde PLC’s in een (VLAN) netwerk

Verantwoorddlijkheden:
-Functioneel design
-Technisch design
-Project management
-Aansturen software ontwikkeling


Back end Technieken:

-PLC communicatie (Siemens S7-400)
-Webshere mque
-.NET backend
-SQL Server
-IIS

 

Meer weten?

Lees het artikel dat verschenen is in PT Industrial Management over dit project.