Met plezier geef ik vorm aan de commerciële boodschappen voor uw doelgroep

U wilt uw doelgroep benaderen met een overtuigende commerciële boodschap die klanten aanzet om met u in zee te gaan. Ik geef daar met plezier vorm aan en denk ook graag met u mee over de meest doeltreffende insteek. Vooraf worden eerst doel en doelgroep onderzocht. Ook wordt het meest geschikte medium voor succesvolle communicatie met uw klanten bepaald.

.

 

Grafische vormgeving

Een commercieel aantrekkelijke boodschap verdient een onderscheidende vormgeving. Met dat doel ga ik met u een transparant traject in, dat via een creatief concept leidt tot een effectief ontwerp. Ik combineer daarbij vakkennis met een grote betrokkenheid.

 

Startende ondernemers

Voor startende ondernemers ontwerp ik een passend logo. Dat kan naderhand onder meer worden toegepast op business cards, briefpapier, enveloppen en e-mail signaturen. Ik kan u daarbij geheel ontzorgen. Zo werk ik samen met een zeer ervaren en betrouwbare partner voor het drukwerk, dat bij u op locatie wordt afgeleverd.

Uit een logo kan na aanvullende research een huisstijl voortvloeien. Een huisstijl is het grafische gezicht van uw organisatie. Bij het ontwikkelen ervan, besteed ik aandacht aan typografie, kleuren, illustraties en de keuze van de juiste beelden. Doel is eenduidige en effectieve communicatie. Als er in dit verband behoefte bestaat aan meer diepgang, kan ik hiertoe specialisten binnen mijn netwerk in het proces betrekken.

 

Website ontwerp en bouw

Voor het ontwerp van een website volg ik een helder ontwikkeltraject waar u nauw bij betrokken bent en dat diverse toetsmomenten kent. Na goedkeuring van het definitieve ontwerp, start ik met de bouw van de site. Als u zelf het beheer wilt doen, kunt u kiezen voor een WordPress CMS. Zo kunt u eenvoudig en snel aanpassingen doorvoeren. Voor meer complexe websites kan ik een beroep doen op websitebouwers binnen mijn netwerk.