Ontwikkeling via scrum.

Wij werken volgens de Scrum-methode. Dit betekent dat de software wordt ontwikkeld via korte sprints met na elke sprint een feedback moment naar de klant. Wij controleren dan samen of voldaan wordt aan de specificatie. Voor u als klant betekent dat een hoge betrokkenheid tijdens de ontwikkeling. We vragen u mening en laten je zien wat we doen gedurende het hele traject.
Zo heb je de mogelijkheid om tussentijds bij te sturen en kunnen we snel reageren op voortschrijdend inzicht. Dus maximale flexibiliteit binnen het gestelde budget en deadline.

 

Wij bezitten kennis over::
C# .NET , HTML, HTML5, CSS, jQuery, VB.NET, SQL, XML, MVC,MVC5, WCF, Knockoutjs,Visual Studio, LINQ, Entity Framework, Cordova.